Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżące przetargi |  Wyniki przetargów |  Archiwum przetargów 

Wykonanie remontu świetlicy w Chwalimierzu

Data publikacji:2008-04-14

   

Data publikacji:2008-04-14

Informacje o przetargu:080408zaproszenie.pdf080408zaproszenie.pdf

 

Data publikacji:2008-04-21

Informacje o przetargu:210408wyjasnienie.pdfmodyfikacja przedmiaru robót

 

Data publikacji:2008-04-24

Informacja o wyniku przetargu: 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro


w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) zamówienie nie podlega ustawieW wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Chwalimierz – zgodnie zaproszeniem z dnia 14.04.2008r

roboty budowlane o szacunkowej wartości netto; 18 511,03 zł


wyłoniono następującą firmę do wykonania prac ;

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa SRW , 55-300 Środa Ślaska

ul. Mostowa 24oferują cenę brutto za wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Chwalimierzu za cenę brutto w wysokości 27 170 zł .


Zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane na stronie internetowej www.bip.srodaslaska.

W terminie do dnia 24.04.2008r do godziny 9;00 złożone zostały trzy oferty;

  1. K-BUD Zakład Usług Budowlanych Wrocław ul. Piotrkowska 58 – za cenę oferty 19.983,73 zł - oferta nie spełnia wymogów określonych w zaproszeniu nie uwzględniono modyfikacji przedmiaru robót – opublikowane na stronie internetowej dnia 21.04.2008r

  2. VD Renoma ul. Wrocławska 35, 55-080 Kąty Wrocławskie za cenę oferty 20 518,45 zł - oferta nie spełnia wymogów określonych w zaproszeniu nie uwzględniono modyfikacji przedmiaru robót - opublikowane na stronie internetowej dnia 21.04.2008r

     

     

    Ślaska dnia , dnia 24.04 2008r.

Podpisał ; Burmistrz Środy Ślaskiej

Bogusław Krasucki