Dotacje dla rolnictwa – bezpłatny webinar

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. na platformie Teams. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

* Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.

KOWR

* Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu
ziemią.

NFOŚiGW:

* Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
* Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej;
* Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
* Program Czyste Powietrze;

KRUS:

* Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem
społecznym rolników
* Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,
e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie
* Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

* trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
* CBJ: badania gleby.