Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na styczeń i luty 2024

Przedkładamy do konsultacji Mieszkańców Gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na styczeń i luty 2024 rok dla nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych w Gminie Środa Śląska.

Uwagi należy przesyłać do dnia 22.11.2023r. na adres: um@srodaslaska.pl wpisując w temacie wiadomości: Uwagi do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na styczeń i luty 2024.

Wszelkich informacji udziela Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych i Przestrzeni Publicznej Pani Marta Nadkierniczna- Cyburt tel. 71 396 77 56.

HARMONOGRAM DO POBRANIA