Informacja dla poszkodowanych rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska informuje, że w terminie do dnia 17 lipca 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradobiciem.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód),
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta,
  3. ubezpieczenie jeśli zostało zawarte,
  4. oświadczenie, że rolnik nie dokona likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisję powołaną przez Wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód,
  5. oraz oświadczenie o  odpowiedzialności karnej.

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:
a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);

  1. b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym  Urzędu Miasta i Gminy Środa Śląska  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzenie szacowania strat uzależnione jest od uzyskania ekspertyzy wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która potwierdzi, iż wiosenne przymrozki miały miejsce.

 

Wniosek: Wniosek_rolnika

Oświadczenie rolnika: Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji