Najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze w 2023. Gminny ekodoradca  czeka na mieszkańców

Od 3 stycznia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w zasadach ubiegania się o dotację na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zwiększeniu uległy m.in. kwoty dofinansowania oraz próg dochodowy wnioskodawcy. W Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej od lipca 2021 prowadzony jest gminny punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym ekodoradca pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu.

1. Od stycznia 2023 zwiększyły się kwoty dofinansowania na wymianę poszczególnych źródeł ciepła. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu, to teraz odpowiednio 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

2. Podwyższone zostały progi dochodowe w każdej części programu: z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526  zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Dzięki temu więcej osób może teraz ubiegać się o dotację i być potencjalnym beneficjentem programu.

3. Według nowych zasad, możliwa jest termomodernizacja budynku jednorodzinnego, bez jednoczesnej wymiany pieca, co do tej pory było obligatoryjne. Umożliwiono również złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy już wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Konieczne jest jedynie wykonanie audytu energetycznego dla budynku objętego dofinansowaniem. Możliwe będzie wówczas wykonanie zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku.

4. Zwiększone kwoty dofinansowania na poszczególne źródła ciepła. „Czyste powietrze” od 3 stycznia 2023 r. umożliwia otrzymanie nawet 136 tys. zł wsparcia. Maksymalnie taką kwotę można uzyskać przy demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup, a także montaż pompy ciepła w celu ogrzewania z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją fotowoltaiczną.

W średzkim magistracie ekodoradca Aleksandra Janczak przyjmuje mieszkańców w pok. nr D8, nad siedzibą GOPS, w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1 w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7:30-10:00 oraz 14:00-15:30

środa 7:30-10:00 oraz 14:00-16:00

piątek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00.

W średzkim punkcie informacyjno-konsultacyjnym można uzupełnić wniosek za pośrednictwem portalu z pomocą ekodoradcy. Wnioski trafiają do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Można je składać bezterminowo, do końca programu w 2028 roku.