Nowy agregat chłodni w kaplicy cmentarnej

Na zlecenie Gminy Środa Śląska, w chłodni kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Środzie Śląskiej wymieniony został agregat chłodniczy. Stare urządzenie było intensywnie eksploatowane przez 18 lat.

Zakupem i montażem agregatu chłodniczego w kaplicy cmentarnej zajęła się firma Freezer System z Wrocławia. Jak pokazują statystyki, to bardzo potrzebne urządzenie na średzkim cmentarzu. – Chłodnia pod kaplicą wyposażona jest w komorę chłodniczą na 4 trumny. Dotychczas przechowywano w niej ok. 4,5 tys. ciał, nie tylko z terenu gminy Środa Śląska – informuje Kazimierz Wasilewski, administrator Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej.

– Osobiście uważam, że była to jedna z najtrafniejszych i najpotrzebniejszych inwestycji w historii gminy. O to urządzenie należy dbać, stąd konieczność wymiany agregatu chłodniczego na nowy, spełniający obecne wymagania techniczne – wyjaśnia Kazimierz Wasilewski. Koszt zakupu i montażu agregatu to 18,3 tys. zł.