OGŁOSZENIE NABORU DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 

Dolnośląscy Maturzyści, to wasza szansa.
W poniedziałek 08.07.2024 rozpoczął się nabór wniosków o rekomendację do prestiżowego Programu Stypendiów Pomostowych.
Zachęcamy dolnośląskich maturzystów, którzy zdali egzamin dojrzałości w 2024 roku, do aplikowania o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM).
Wybrani kandydaci mają szansę na roczne stypendium w wysokości aż 10 000 zł, przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi.
Dlaczego warto❓
Program Stypendiów Pomostowych to unikatowa szansa dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska, pochodzących z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców.
Jeśli zaczynacie studia na państwowych uczelniach wyższych jesienią 2024, to jest Wasza okazja, by otrzymać wsparcie na starcie akademickiej kariery.
Jak aplikować❓
Aby aplikować o rekomendację FEM, należy wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie fundacji i przesłać go tradycyjną pocztą na adres:
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Racławicka 101,
53-149 Wrocław z dopiskiem „stypendia pomostowe”.
Termin nadsyłania wniosków mija 29 lipca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Co jest wymagane❓
• Ukończenie szkoły średniej w 2024 roku.
• Pochodzenie z rodziny o dochodach nieprzekraczających 2 969 zł brutto na osobę (w czerwcu 2024).
• Zameldowanie w dolnośląskiej miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców co najmniej od 5 kwietnia 2022.
• Uzyskanie minimum 100 punktów na maturze.
• Przyjęcie na dzienne studia magisterskie na polskiej państwowej uczelni.
Więcej informacji oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/…/aktualne…/stypendia-pomostowe/ oraz na stronie Fundacji Edukacyjnej Przyszłości: https://www.fundacjafep.pl/…/program-stypendiow… .
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych maturzystów do aplikowania. Stypendia pomostowe to Wasza szansa na lepszy start w dorosłe życie i realizację edukacyjnych aspiracji. Powodzenia!
FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk”.
75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji BRE Banku i wielu innych podmiotów.