Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kadencję 2024-2029

Treść ogłoszenia do pobrania:

link