Ogłoszenie o konkursie grantowym „Aktywni na Ziemi Średzkiej”, edycja 2024

Gmina Środa Śląska zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Aktywni na Ziemi Średzkiej”, edycja 2024.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu:

1. Regulamin Programu Grantowego „Aktywni na Ziemi Średzkiej”

2. Ogłoszenie o konkursie

3. Wniosek

4. Wniosek – wersja edytowalna

5. Karta oceny formalnej wniosku

6. Karta oceny merytorycznej wniosku

7. Wzór umowy

8. Sprawozdanie

9. Sprawozdanie – wersja edytowalna

UWAGA! NOWE WZORY REGULAMINU ORAZ WNIOSKU. Wnioski wypełnione na wzorach z lat poprzednich nie będą brane pod uwagę w tegorocznej edycji naboru.

Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
e-mail: anzs@srodaslaska.pl lub promocja@srodaslaska.pl
tel. 71 39 60 777 lub 71 39 60 759