Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na LXIX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

 

Przedstawiam planowany porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.
5. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
6. „45 minut dla Samorządów”.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za III kwartał 2018 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Grabowiecki

 

 

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w dniu 18 października 2018 roku

1. Projekt uchwały nr 119/2018 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2019.
2. Projekt uchwały nr 120/2018 – zmieniający uchwałę nr XXXIII/312/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Środa Śląska.
3. Projekt uchwały nr 121/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
4. Projekt uchwały nr 122/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
5. Projekt uchwały nr 123/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
6. Projekt uchwały nr 124/2018 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat na terenie miasta Środa Śląska.
7. Projekt uchwały nr 125/2018 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
8. Projekt uchwały nr 126/2018 – w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej.
9. Projekt uchwały nr 127/2018 – w sprawie zmiany uchwały nr LXI/549/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2018r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych Spółce Średzka Komunikacja Publiczna Sp. z o.o. oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Projekt uchwały nr 128/2018 – w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia opłaty za korzystanie z nich.
11. Projekt uchwały nr 129/2018 – II wersja – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
12. Projekt uchwały nr 130/2018 – w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska.
13. Projekt uchwały nr 131/2018 – w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska.
14. Projekt uchwały nr 132/2018 – w sprawie zmiany uchwały nr LXV/589/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D w miejscowości Ciechów od ul. Lawendowej do ul. Zacisznej”.