Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

na okres do dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środa Śląska