Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym położonej na terenie gminy Środa Śląska