Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym położonej na terenie gminy Środa Śląska w m. Szczepanów