XLVI Sesja Rady Miejskiej

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej ogłasza, że XLVI sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 1 (Ratusz).

 

 

Ponadto informuje, że w związku ze stanem epidemii i zaleceniami służb sanitarnych sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej będzie transmitowana na żywo na portalu redakcji Roland.

 

 

Przedstawia planowany porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Łabatczyk