Zgłaszanie uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia  15 września 2023 roku w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Środzie Śląskiej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2023 poz. 571).

pełna treść komunikatu