Zgłaszanie uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia  5 lipca 2024 r. w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub „JUTRZENKA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 ze zm.)

pełna treść komunikatu