Wspieramy

L.P. Nazwa zadania  Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Termin realizacji zadania
Obszar  1.  Upowszechnianie kultury fizycznej
1 Zadanie nr 1 Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska organizowane jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne- piłka nożna Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS Akademia piłkarska LZS od 15.01.2018.0 do 31.12.2018
2 Zadanie 4. Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska Klub Sportowy „SKARBY” „Motoryka w piłce nożnej od 15.01.2018 do 31.12.2018
3 Zadanie nr 5  Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki siatkowej Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS Akademia piłkarska LZS od 15.01.2018 do 31.12.2018
4 Zadanie nr 7 Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji pływackiej Miejski Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Pływanie – sport który uczy od 15.01.2018 do 30.12.2018
5 Zadanie nr 9  Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia żeńskiej sekcji piłki nożnej Miejski Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Piłkarskie średzkie Skarby od 15.01.2018 do 30.12.2018
6 Zadanie  10 Całoroczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Środa Śląska Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży -Capoiera od 15.01.2018 do 31.12.2018
7 Zadanie nr 11 Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji lekkoatletycznej. Miejski Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Lekkoatletyka Skarbem Średzkiej Ziemi od 15.01.2018 do 30.12.2018
8 Zadanie nr 12 Całoroczne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami boksu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska Klub Sportowy „Zandukeli Boxing Team Środa Śląska Całoroczne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami boksu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Środa Śląska od 15.01.2018 do 30.12.2018
9 Zadanie nr 15 pn. Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki koszykowej Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „BASKETOMANIA” „Z pasji do koszykówki” od 01.03.2018 do 31.12.22018
10 Zadanie nr 2 Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska organizowane jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne- tenis stołowy Ludowy Klub Sportowy CIECHÓW „Tenis stołowy dla wszystkich od 01.02.2018 do 31.12.2018
11 Zadanie nr     Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji karate Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „BUDOKAN” Szkolenie w kare dla mieszkańców miasta i gminy Środa Ślaska od 01.02.2018 do 31.12.2018
12 Zadanie 4. Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska Towarzystwo Salezjańskie „Dom Świętego Krzyża Przez sport do serca od 1.02.2018 do 31.12.2018
13 Zadanie 4. Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska Miejski Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Miej odwagę by marzyć – każdy może być Lewandowskim od 1.02.2018 do 31.12.2018
14 Zadanie  10 Całoroczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Środa Śląska Glory Środa Śląska Trening boksu i kickboxingu w Środzie Śląskiej bez ograniczeń od 1.03.2018 do 31.12.2018
15 Zadanie nr 12 Całoroczne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami boksu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska Glory Środa Śląska Trening boksu i kickboxingu w Środzie Śląskiej od 1.03.2018 do 31.12.2018
16 Zadanie nr     Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki ręcznej Klub Sportowy Środa Śląska Piłka ręczna dla Środy Śląskiej od 1.03.2018 do 31.12.2018
Obszar 2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień
1 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych Towarzystwo Salezjańskie „Dom Świętego Krzyża Świat klocków lego od 01.02.2018 do 30.042018
Obszar 3. Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego
1 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Środzie Śląskiej Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla Seniorów od 15.01.2018 do 31.12.2018
2 Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Środzie Śląskiej Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych od 16.04.2018 do 30.07.2018
Obszar 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1 Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” „Rehabilitacja funkcjonalna” od 1.03.2018 do 31.12.2018
2 Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „OSTOJA” Zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Środzie Śląskiej od 01.03.2018 do 31.12.2018
Obszar 6. Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego Gminy
1 Ochrona Ekosystemu i Dziedzictwa Przyrodniczego Gminy Polski Związek Wędkarski Koło nr 20 w Środzie Śląskiej „Szkolenie i zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Środa Śląska od 15.04.2018 do 28.10.2018