Podatki i opłaty lokalne

Podatki lokalneKwoty i datyUlgi i preferencjeCOVID-19

Poniżej zamieszczone zostały uchwały Rady Miejskiej, w których zawarte są stawki podatku obowiązujące w roku 2023 na terenie Gminy Środa Śląska.

podatek od środków transportowych 2024 r.

podatek leśny 2024

podatek rolny 2024

podatek od nieruchomości 2024 r.

opłata od posiadania psów PDF 57 KB

uchwała w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Wzory formularzy przeznaczone dla osób fizycznych i prawnych zostały zamieszczone poniżej:

 

DEKLARACJA DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OBOWIĄZUJE OD 01.06.2021R. –   w przypadku elektronicznego uzupełnienia deklaracji
należy plik uprzednio pobrać, a dopiero w następnej kolejności go
uzupełnić.

DEKLARACJA DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OBOWIĄZUJE OD 30.04.2021 r. do 31.05.2021r.

 

Druki ogólnokrajowe dot. podatków obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku dostępne są w wymienionym linku :

formularz z podatki.gov.pl

 

Druki znajdujące się pod spodem obowiązywały do dnia 30 czerwca 2019 roku:

deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) PDF 88 KB

informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) PDF 84 KB

deklaracja na podatek leśny (DL-1) PDF 79 KB

informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) PDF 77 KB

deklaracja na podatek rolny (DR-1) PDF 84 KB

informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) PDF 79 KB

informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (INLR-1 PDF 74 KB)

 

 

Wysokość naliczanych podatków od osób fizycznych i osób prawnych wg uchwał Rady Miejskiej na rok 2006 znajdziesz tutaj.Terminy płatności podatków znajdziesz w tabeli poniżej.

RODZAJ PODATKU

TERMIN PŁATNOŚCI

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane bez wezwania wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca

opłata od posiadania psa

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do końca czerwca każdego roku lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Podatek leśny

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek rolny

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Wszystkie ulgi, zwolnienia oraz preferencje uzgadniane są każdorazowo i indywidualnie z Burmistrzem Środy Śląskiej.

 

zwolnienia w podatku od nieruchomości [PDF] (60,7 kB)

uchwała nr XXII/17/16 z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 [PDF 139 KB]

 

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

Uchwała Nr XXVI/274/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców, za część roku 2020, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 

Załącznik nr 1 – Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw

Uchwała Nr XXVI/275/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej małych przedsiębiorców, za część roku 2020, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 (wirusa SARS-CoV-2) 

Załącznik nr 1 -Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

Uchwała Nr XXVI/276/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej średnim przedsiębiorcom, za maj i czerwiec 2020 r., których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Załącznik nr 1 – Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19