Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym położonej na terenie miasta Środa Śląska

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym położonej na terenie gminy Środa Śląska

Czytaj więcej

Zgłaszanie uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia  5 lipca 2024 r. w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub „JUTRZENKA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U….

Czytaj więcej

Dyżur projektanta – dot. zmiany MPZP miasta Środa Śląska oraz wsi Jastrzębce

Informujemy, że w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Jastrzębce dla działki nr 92/2 AM-1 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Środa Śląska dla działki nr 40/5 AM-16,  zaplanowany został dyżur projektanta. Projektant dostępny będzie w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2024 r….

Czytaj więcej

Podsumowanie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Środa Śląska

W czerwcu odbyły się wybory sołeckie na terenie Gminy Środa Śląska. W 13 miejscowościach nastąpiły zmiany w pełnieniu funkcji Sołtysa. Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich prezentujemy poniżej.  W Słupie na Sołtysa ponownie wybrano Pana Andrzeja Rędzio. Skład Rady Sołeckiej: Pani Iwona Walczak, Pan Maciej Pyra, Pan Bogdan Warzycha. W…

Czytaj więcej

Współpraca z harcerzami

Burmistrz Środy Śląskiej Elżbieta Czarnota otwierając nowe perspektywy dla współpracy między Gminą a organizacją młodzieżową nawiązuje współpracę z 2 Średzkim Szczepem Harcerskim „Cztery Strony Świata”. Decyzja ta została entuzjastycznie przyjęta przez harcerzy, którzy widzą dzięki temu szansę na lepsze wykorzystanie ich potencjału w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. – Cieszę…

Czytaj więcej

Zgłaszanie uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia  2 lipca 2024 r. w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kryniczno „Razem Rozwijamy Skrzydła” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 ze zm….

Czytaj więcej

Gmina dopłaci do odbioru odpadów 

26 czerwca 2024 r. podczas V Sesji Rady Miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku pomimo znacznego wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych stawka dla mieszkańców nie ulegnie zmianie. Rada Miejska w…

Czytaj więcej

Wybory sołeckie w Michałowie

W poniedziałek 1 lipca w Michałowie kontynuowano wybory sołeckie, po tym jak w sobotę dwóch kandydatów zdobyło jednakową liczbę głosów. Nowym Sołtysem Michałowa została Pani Krystyna Soplińska. Skład Rady Sołeckiej: 1. Pani Justyna Łomnicka, 2. Pani Barbara Rakoczy, 3. Pani Emilia Kaliszczuk. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Dotychczasowemu Sołtysowi Michałowa…

Czytaj więcej

Wybory sołeckie w Kulinie

29 czerwca przeprowadzono wybory sołeckie w Kulinie. Sołtysem został ponownie Pan Julian Honc. Skład nowej Rady Sołeckiej prezentuje się następująco: 1. Pan Józef Podulka, 2. Pan Franciszek Buczkowski, 3. Pani Elwira Lech.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości tj. działka nr 767/9, 767/10 oraz 767/13 położonych we wsi Święte

Czytaj więcej

Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości tj. działka nr 52/3, 52/7 oraz 52/12 położonych we wsi Ogrodnica

Czytaj więcej