Aktualności

Opieka stomatologiczna nad uczniami średzkich szkół

Burmistrz Środy Śląskiej Elżbieta Czarnota podpisała z firmą Possum z Wrocławia porozumienie w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie dentystycznym.   W Szkole Podstawowej nr 1 na Winnej Górze powstanie gabinet dentystyczny dla uczniów szkół gminnych i powiatowych aby zadbać o regularne kontrole dentystyczne oraz edukację zdrowotną….

Czytaj więcej

Wybory sołeckie w Proszkowie i w Ogrodnicy

W piątek odbyły się wybory sołeckie w Ogrodnicy i w Proszkowie. W Proszkowie na kolejną kadencję wybrano ponownie Pana Tomasza Jamrozika. Skład Rady Sołeckiej prezentuje się następująco: 1. Pani Agnieszka Chylak, 2. Pani Aleksandra Janczak, 3. Pan Patryk Nowacki, 4. Pani Anna Siwak, 5. Pani Katarzyna Matuszkiewicz. W Ogrodnicy nowym…

Czytaj więcej

Wybory sołeckie w Krynicznie

Wczoraj odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Kryniczno. Nowym Sołtysem została Pani Katarzyna Chicińska. Skład nowej Rady Sołeckiej prezentuje się następująco: 1. Pani Patrycja Hryniuk, 2. Pani Agnieszka Moroz, 3. Pani Karolina Kupiec, 4. Pan Robert Szkudlarek, 5. Pan Waldemar Baranowski. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Ustępującej Sołtys Pani Iwonie Szachniewicz…

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Święte, wsi Szczepanów, miasta Środa Śląska, wsi Przedmoście, wsi Wrocisławice

Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Święte, wsi Szczepanów, miasta Środa Śląska, wsi Przedmoście, wsi Wrocisławice Projekty zmiany planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione na stronach oraz w siedzibie Urzędu w terminie od 5.07.2024 do 2.08.2024 r….

Czytaj więcej

Od 4 lipca 2024 r. przekażemy odpady do PSZOK w Krynicznie bez konieczności okazywania zaświadczenia o opłacie śmieciowej

26 czerwca Burmistrz Środy Śląskiej Elżbieta Czarnota podpisała umowę z firmą FBSerwis na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Środa Śląska.   Przyjmowane do PSZOK będą: – odpady zielone, – papier i tektura, – tworzywa sztuczne, – metale, – szkło, – zużyty sprzęt elektroniczny…

Czytaj więcej

Lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze”

Od 14.06.2024 r. ważne zmiany przy wyborze pomp ciepła Obowiązek wyboru pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listy ZUM) oraz wykonania audytu energetycznego – to najważniejsze zmiany, które dotyczą beneficjentów programu „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r. Rozwiązania te mają zapewnić osobom korzystającym z programu możliwość…

Czytaj więcej

Informacja o ograniczonym koszeniu trawy na pasach zieleni

Gmina Środa Śląska informuje, że podjęto decyzję o ograniczeniu koszenia trawy na pasach zieleni w bieżącym roku. Koszenie będzie wykonywane w miejscach ograniczających widoczność i stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Pozostałe części zieleni pasa drogowego będą koszone z mniejszą częstotliwością w stosunku do poprzednich lat. Przy podejmowaniu decyzji Gmina Środa…

Czytaj więcej

Gmina realizuje kontrakt na budowę drogi na osiedlu Buczki w Ciechowie 

Gmina Środa Śląska podpisała w maju z firmą AS ROADS umowę na dalsze odcinki budowy ul. Leśnej w Ciechowie. Trwa kontynuacja budowy odcinka ul. Leśnej w Ciechowie wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem. Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej, a droga zostanie wykonana o szerokości 5 m. Inwestycję…

Czytaj więcej

Wybory sołeckie w Juszczynie i w Bukówku

Wczoraj odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Juszczyn i Bukówek. Sołtysem Juszczyna został Pan Dariusz Maciejewski. Skład Rady Sołeckiej prezentuje się następująco: 1. Pani Honorata Pokora, 2. Pan Marek Ząbek, 3. Pani Monika Sysak-Mróz, 4. Pani Maria Piasecka, 5. Pani Wioletta Piasecka. Dziękujemy dotychczasowemu Sołtysowi Panu Grzegorzowi Zajączkowskiemu za zaangażowanie…

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym położonej na terenie miasta Środa Śląska

Czytaj więcej

Wybory Sołeckie w Przedmościu i w Cesarzowicach

Wczoraj odbyły się wybory sołeckie w Przedmościu i w Cesarzowicach. Sołtysem Przedmościa został Pan Dawid Hajduga. Skład nowej Rady Sołeckiej prezentuje się następująco: 1. Pan Ignacy Dziak, 2. Pan Krzysztof Tułak, 3. Pani Halina Lang, 4. Pani Klaudia Banaszyńska, 5. Pani Laura Kocyła. W Cesarzowicach Sołtysem został Pan Łukasz Fedunciów….

Czytaj więcej