Zdrowie

Harmonogram dyżurów aptek

 

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami średzkich szkół

 Burmistrz Środy Śląskiej Elżbieta Czarnota podpisała z firmą Possum z Wrocławia porozumienie w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie dentystycznym.

 

W Szkole Podstawowej nr 1 na Winnej Górze powstanie gabinet dentystyczny dla uczniów szkół gminnych i powiatowych aby zadbać o regularne kontrole dentystyczne oraz edukację zdrowotną. W ramach opieki stomatologicznej dzieci będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji oraz profilaktycznych zabiegów dentystycznych.

 

Zawarcie porozumienia z firmą Possum jest możliwe dzięki współpracy Gminy Środa Śląska i Powiatu Średzkiego w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

W obliczu coraz większych wyzwań związanych z zapewnieniem właściwej opieki zdrowotnej dla naszych najmłodszych mieszkańców, priorytety Burmistrz Elżbiety Czarnoty kierują się na poprawę dostępu do usług dentystycznych dla uczniów w szkołach.

Takie działanie nie tylko poprawi stan zdrowia jamy ustnej dzieci, ale również przyczyni się do ogólnego podniesienia standardów higieny jamy ustnej wśród młodych mieszkańców naszej gminy.

Korzystanie ze świadczeń dentystycznych powinno być standardem powszechnie dostępnym dla wszystkich uczniów. Dlatego Burmistrz podjęła działania mające na celu wprowadzenie bezpłatnych wizyt dentystycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem podpisania umowy między Firmą Possum, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Z niecierpliwością  czekamy na rozstrzygniecie przez NFZ konkursu na organizację opieki stomatologicznego w szkołach.