Wieloletnia prognoza finansowa

Uchwała nr V/300/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opini o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska  przedstawionej w projekcie uchwały budżetowej Gminy Środa Śląska na 2018 rok.

Plik do pobrania

Uchwała nr V/303/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w uchwale Budżetowej Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej  w sprawie budżetu gminy Środa Ślaska na 2018 rok

Plik do pobrania

Uchwała nr V/304/2017 z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2018-2029

Plik do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIV/498/17 z 28 grudnia 2017 w sprawie budżetu Gminy na 2018 r.

Plik do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIV/499/17 z 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2018-2029

Plik do pobrania