Terenowy Punkt Paszportowy

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W  ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Pl. Wolności 5

55-300 Środa Śląska

Tel. 71 396 07 22

e-mail: paszporty@srodaslaska.pl

Godziny obsługi klientów:

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 9:00, 14:00 – 16:00,

 

Obsługa klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod adresem: https://bezkolejki.eu/duw_sroda_slaska

Od niedzieli do czwartku system codziennie o godz. 12:00 udostępnia kolejny termin możliwy do rezerwacji.

Jedna rezerwacja dotyczy wyłącznie jednej osoby. W celu umówienia terminu dla grupy osób (np. dzieci lub innych członków rodziny) wymagane jest dokonanie oddzielnej rezerwacji dla każdej osoby.

Niestety nie wszyscy zjawiają się na umówionej wizycie, dlatego prosimy, aby anulować swoje terminy – informacje na temat anulowania wizyty znajdują się w potwierdzeniu jakie otrzymali Państwo na wskazanego maila przy rezerwacji.

 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

Wnioskodawca nie wypełnia wniosku paszportowego. Wniosek w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej sporządza pracownik organu paszportowego. Osoba składająca wniosek paszportowy potwierdza tylko poprawność zawartych w nim danych i składa podpis na wniosku za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.

 

PASZPORT DLA OSOBY DOROSŁEJ – CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ

ważny dowód osobisty – do wglądu oraz posiadany przez obywatela ważny paszport również do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania) .

jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy, wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli fotografia będzie nieaktualna lub źle wykonana

potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej, jeśli składają państwo więcej niż jeden wniosek (np. dla siebie i dla dziecka), należy zrobić osobne przelewy. Informujemy, że istnieje również możliwość wniesienia opłaty w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej bezpośrednio w Punkcie Paszportowym przy złożeniu wniosku.

 

Dane do przelewu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Finansów i Budżetu NBP o/o Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport + „opłata paszportowa”

do wglądu przedstawia się również ważny dokument uprawniający do ulgowej opłaty za dokument paszportowy, jeżeli taka ulga przysługuje

PASZPORT DLA DZIECKA – CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ

wniosek składają oboje rodzice, opiekun prawny lub kurator muszą mieć ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty.

potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej, jeśli składają państwo więcej niż jeden wniosek (np. dla siebie i dla dziecka), należy zrobić osobne przelewy. Informujemy, że istnieje również możliwość wniesienia opłaty w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej bezpośrednio w Punkcie Paszportowym przy złożeniu wniosku.

Dane do przelewu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Finansów i Budżetu NBP o/o Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport + „opłata paszportowa”

jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy, wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli fotografia będzie nieaktualna lub źle wykonana

Jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie w momencie składania wniosku dla dziecka, może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka na trzy sposoby:

* pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu
* pisemnie u notariusza i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi. Zgoda jest jednorazowa na jeden paszport!
* w urzędzie przy pracowniku punktu paszportowego.

Dla dziecka do 12 r.ż. można złożyć wniosek elektronicznie dołączając zgodę drugiego rodzica.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej należy wejść na stronę internetową:

 

OBECNOŚĆ DZIECKA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU I ODBIERANIU PASZPORTU

 • dziecko do 5 lat – nie musi być obecne przy składaniu wniosku i odbiorze paszportu,
 • dziecko od 5 do 12 lat – musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. W przypadku, gdy dziecko nie było obecne przy składaniu wniosku, ponieważ wniosek o wydanie dokumentu paszportowego został złożony za pośrednictwem platformy ePUAP dziecko musi być obecne przy odbiorze paszportu. Jeżeli dziecko było obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu nie musi już być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego,
 • dziecko od 12 lat – musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Nie musi być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego.

 

OPŁATA PASZPORTOWA

 1. Dorośli
  opłata normalna – 140 zł
  opłata ulgowa – 70 zł
  opłata dla dorosłego z Kartą Dużej Rodziny – 70 zł
 2. Dzieci
  od 0 do 12 r.ż. – 30 zł
  od 12 do 18 r.ż. – 70 zł
 3. Dzieci z KDR
  od 0 do 12 r.ż. – 15 zł
  od 12 do 18 r.ż. – 35 zł
 4. Uczniowie i studenci z KDR
  od 18 do 25 r.ż. – 35 zł

Dane do przelewu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Finansów i Budżetu NBP o/o Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport + „opłata paszportowa”

 

ODBIÓR PASZPORTU

 • dokument paszportowy odbiera się osobiście, nie ma możliwości, aby inna osoba niż posiadacz dokumentu, mogła go odebrać,
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych paszport odbiera jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator,
 • przy odbiorze paszportu należy okazać ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport
 • przy odbiorze dokumentu paszportowego przekazuje się dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, który podlega unieważnieniu.

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych):

https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/14368,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html

 

Więcej informacji nt. paszportów można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem : https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty oraz w ustawie o dokumentach paszportowych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000350