Polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych (zwanych dalej serwisem), których operatorem jest Urząd Miejski Środa Śląska z siedzibą w Środzie Śląskiej (zwana dalej firmą).

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.

2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby:

  • rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
  • umożliwiać automatyczne logowanie do serwisu po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
  • tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Firmy, podlegają ich własnej polityce prywatności. Firma nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w serwisie.

4. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: