Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.    Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej z siedzibą w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 5;

2.    Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować przez email: iod.um@srodaslaska.pl;

3.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych będzie rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa Pani/Pana na  szkoleniu realizowanym w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Środa Śląska”.

4.    Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego tj wyrażonej przez Państwa zgody. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania zadań o którym mowa w pkt 3

5.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione biorące udział w projekcie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Środa Śląska”

6.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizowanego szkolenia o którym mowa w pkt 3.

7.    Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.    Ma Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.

9.    W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.