Test planów

Plany zagospodarowania przestrzennego

Miasto Środa Śląska
Stopień wodny Malczyce
Aktywność gospodarcza Komorniki Święte Juszyn
Chwalimierz – zbiornik retencyjny
Obręb Zakrzów
Obręb Ciechów
Tereny kolejowe
Obręb Rzeczyca
Brodno
Bukówek
Cesarzowice
Chwalimierz
Ciechów
Gozdawa
Jugowiec
Juszczyn
Kobylniki
Komorniki
Kryniczno
Kulin
Michałów
Ogrodnica
Pęczków
Proszków
Pzedmoście
Rakoszyce
Rzeczyca
Słup
Święte
Wojczyce
Wrocisławice
TEST SR