Dodatkowe środki z programu „Maluch+” dla średzkich żłobków

Gmina Środa Śląska otrzymała dodatkowe środki z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+”. Łączna kwota dofinansowania wynosi prawie 156 tys. zł i obejmie gminne żłobki w Szczepanowie i Środzie Śląskiej.

–  Są to niewykorzystane środki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+” 2021 i zostaną wykorzystane na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w dwóch gminnych żłobkach – przekazuje Rafał Ratuszniak, p.o. Kierownika Wydziału PRG w średzkim magistracie.

Kwota przyznanego dofinansowania z budżetu państwa wynosi dodatkowe 90 zł na jedno dziecko, tj. razem 170 zł dotacji na dziecko na miesiąc. Dla Żłobka Publicznego w Szczepanowie to niespełna 26 tys. zł dla 24 dzieci, a dla Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej to blisko 130 tys. zł dla 120 dzieci.

– Łączne dotacje z programu Maluch+ pokryją 14,3% kosztów funkcjonowania żłobków prowadzonych przez Gminę Środa Śląska – podsumowuje Radosław Śliwa, skarbnik gminy.