E-KLIENT, E-Faktury oraz E-SMS

Średzka Woda Sp. z o.o. informuje Odbiorców Usług, że w celu ułatwienia i przyśpieszenia komunikacji z Państwem, został uruchomiony system E-KLIENT, umożliwiający sprawdzenie stanu należności oraz odczytów wodomierza.

Aby zalogować się do systemu należy wejść na stronę Spółki www.sredzkawoda.pl, kliknąć na napis  E-KLIENT (umieszczony w lewym górnym roku strony), wpisać kod płatnika oraz numer wodomierza. Dane te znajdują się na fakturze za dostarczoną wodę. Po kliknięciu okienka „Pomoc” wyświetla się podpowiedź w formie przykładowej faktury ze wskazaniem umiejscowienia danych do logowania. Korzystanie z systemu E-KLIENT nie wymaga dokonania rejestracji, a jedynie wpisania danych z faktury.

Informujemy również, że istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur drogą elektroniczną, jak również powiadamiania sms-em o wystawionej fakturze oraz o przerwach w dostawie wody w rejonie Państwa miejsca zamieszkania. Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą otrzymywania informacji, prosimy o dostarczenie do Średzkiej Wody Sp. z o.o. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur VAT drogą e-mail. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Spółki – zakładka E-Faktury E-SMS.

Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody (link)

Zarząd Spółki