Jaki jest stan prac nad PT sygnalizacji świetlnej na ul. Wiejskiej i DK94

Firma projektowa Global Traffic System, która opracowuje od 2018 roku projekt techniczny sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i DK94, czeka aktualnie na akceptację projektu w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w sredzkim starostwie. Ze względu na nowe przepisy, aktualizacji wymagały m.in. organizacja ruchu i projekt elektryczny.

 Global Traffic System w odpowiedzi na wezwanie średzkiego magistratu dot. aktualnego stanu prac nad PT sygnalizacji świetlnej wyjaśnia, na jakim etapie jest cały proces. Materiały dot. rozmieszczenia urządzeń, kanalizacji oraz nowego układu drogowego zostały wysłane do ZUDP do akceptacji. Projekt elektryczny został zaktualizowany zgodnie z nowymi wymogami, aby uzyskać zatwierdzenie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Akceptację GDDKiA ma obecnie projekt organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej, które także wymagały aktualizacji. Zatwierdzony jest projekt branży drogowej, gotowy jest też razem z pozwoleniem projekt wodno-prawny.