Nowy sprzęt dla średzkich OSP

Gmina Środa Śląska w dniu 10 lipca br. przekazała nowy sprzęt ratujący zdrowie i życie. Na ręce prezesów i członków Ochotniczej Straży Pożarnej sprzęt o wartości 23.220 zł przekazał w imieniu Gminy Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński.

Zakup współfinansowano ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Sprzęt trafił do czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnie, Rakoszycach, Bukówku i Cesarzowicach.

Gmina zakupiła 3 kompletne zestawy ratownictwa medycznego z szynami Kramera i z deską ortopedyczna oraz jeden zestaw z defibrylatorem. Przekazany strażakom sprzęt pozwoli na udzielanie natychmiastowej pomocy poszkodowanym na miejscu wypadków. Warto podkreślić, że środki przekazane z funduszu sprawiedliwości, pochodzą od skazanych za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Sprzęt ratownictwa został przekazany dla OSP przez Gminę nieodpłatnie na podstawie umów użyczenia. W uroczystości uczestniczyli też: Tomasz Imielski z-ca komendanta PSP w Środzie Śląskiej oraz druh Leszek Gawliński – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.