Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska, w zakresie nieruchomości położonej we wsi Rakoszyce

studium – Rakoszyce