Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach: Bukówek, Kryniczno, Rakoszyce.

mpzp – Rakoszyce Kopaliny