Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wydaniu decyzji nr I-Pe-20/18 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa linii 400 kV Czarna-Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice”.

obwieszczenie I-Pe-20-18