Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wydaniu decyzji nr I-Pe-21/18 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna-Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice”.

obwieszczenie I-Pe-21-18