Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej informujące o włożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości tj. działki nr 203/6 AM-2 obręb Rzeczyca, podlegającej komunalizacji na niosek Gminy Środa Śląska

protokół inwentaryzacyjny z dnia 08.10.2021 (pdf) – protokol inwentaryzacyjny