Plac rekreacyjny w Michałowie z inicjatywy mieszkańców  

W Michałowie z inicjatywy sołtysa Mikołaja Cidyło i Rady Sołeckiej Gmina buduje plac rekreacyjny, który ma służyć mieszkańcom miejscowości, w szczególności dzieci i młodzieży.

16 września zakończone zostały prace związane z przygotowaniem podbudowy, której wykonawcą była firma Igor Garden z Rzeczycy. Koszt wyniósł 21,5 tys. zł brutto, z czego 6 tys. pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Michałów. Nawierzchnia placu ma zostać wykonana do połowy IV kw. br.