Podpisanie umów na dofinansowanie świetlic z PROW

31 stycznia Gmina Środa Śląska jako jedyna z terenu Powiatu Średzkiego otrzymała na uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu wsparcie dla dwóch projektów i podpisała dwie umowy w sprawie dofinansowania budowy świetlic z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej reprezentowana w Urzędzie Marszałkowskim przez panią dyrektor Annę Kuszlik – Czajkowską uzyskała wsparcie w wysokości 500 tys. zł. na budowę Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej. Natomiast Burmistrz Adam Ruciński otrzymał promesę w wysokości 499 484 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kobylnikach.

Rozpoczęcie robót w tych dwóch projektach nastąpi po przeprowadzeniu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami w I kwartale br. Realizacja prac zaplanowana jest na lata 2019 – 2020.