Raport z konsultacji społecznych

Gmina Środa Śląska zamieszcza Raport z konsultacji społecznych zrealizowanych przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) . Konsultacje oraz raport przygotowane zostały w ramach projektu „Konsultacje szyte na miarę” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przy współpracy z Gminą Środa Śląska.

Raport