Rozstrzygnięcie konkursu: obszar – ochrona i promocja zdrowia w roku 2019

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 30.01.2019r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze ochrona i promocja zdrowia pn. „Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń i czynny udział w akcjach promujących zdrowy styl życia”

pełna treść zarządzenia tutaj