Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środa Śląska