Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

na okres do jednego roku w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środa Śląska