Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 15 października 2024 r. w trybie bezprzetargowym na terenie gminy Środa Śląska – działka nr 705/1 AM-1 obręb Szczepanów