wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środy Śląskiej