Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej do użyczenia

na czas określony na terenie gminy Środa Śląska