Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

na okres trzech lat na terenie Gminy Środa Śląska