Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat

w trybie bezprzetargowym położonej na terenie gminy Środa Śląska