Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

na okres do 10 lat położonej na terenie gminy Środa Śląska