Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.

stanowiącej własność gminy Środa Śląska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na terenie gminy Środy Śląskiej