Zgłaszanie uwag do oferty zgłoszonej w trybie art.19a

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia  14 września 2023 r. w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej OLIMPIA w Środzie Śląskiej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 571 ).

pełna treść komunikatu