Aktualności

Uwagi do oferty złożonej w trybie art.19a

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Radę Miejsko-Gminną Zrzeszenia LZS w Środzie Śląskiej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego

Czytaj więcej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Czytaj więcej

GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż obecnie trwający okres, na który ustalone jest prawo do świadczeń kończy się 30 września 2018r. (świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny) oraz 31 października 2018r. (świadczenia rodzinne).

Czytaj więcej

„Dobry start”

Na początku czerwca został podpisany rządowy program „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje kto i na jakich zasadach może się starać o to nowe świadczenie.

Czytaj więcej

Sportowa kampania OSiRu

Weź udział w Kampanii z OSiRem „Zbieram kręcę kilometry- Spaceruję, Jeżdżę bo Lubię” – zgłoś swój udział i przez 3 miesiące zbieraj kilometry w całej Polsce!

Czytaj więcej

Informacja o opłacie retencyjnej

Informujemy, że od 1 stycznia br. obowiązuje opłata za zmniejszenie retencji. Wszystkie osoby, które władają nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2 i zabudowały ją w co najmniej 70%, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.

na okres do dziesięciu  lat w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środa Śląska

Czytaj więcej

Zgłaszanie kandydatur do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w roku 2018 w obszarze: ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych”

Czytaj więcej

Zgłaszanie kandydatur do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w roku 2018 na działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wsparcie ośrodków aktywności społeczno-kulturalnej”

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r.

na okres do dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środa Śląska.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2018 r.

na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym części wieży ciśnień położonej na dz. 24/1 AM-7 w Środzie Śląskiej

Czytaj więcej

Środa Śląska w ścisłej czołówce

Gmina Środa Śląska zajęła 13 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. W niezależnym zestawieniu oceniono gminy biorąc pod uwagę ich kondycję finansową.

Czytaj więcej